-8%
18,000,000  16,500,000 
-6%
8,000,000  7,500,000 
-13%
8,000,000  7,000,000 
-50%
5,000,000  2,500,000 
-24%
7,200,000  5,500,000 
-22%
9,000,000  7,000,000 
-73%
14,900,000  4,000,000 
-25%
8,000,000  6,000,000 
-9%
11,500,000  10,500,000 
-21%
14,000,000  11,000,000 
-25%
6,000,000  4,500,000 
-39%
14,000,000  8,500,000 
-21%
7,000,000  5,500,000 
-11%
9,500,000  8,500,000 
-50%
26,000,000  13,000,000 
-4%
26,000,000  25,000,000 
-4%
1,460,000  1,400,000 
-90%
13,500,000  1,300,000 
11,700,000 

Máy tính để bàn

Dell Vostro 3670 42VT370016

11,690,000 

Máy tính để bàn

Dell Inspiron 3670 MTI31410

8,590,000 

Máy tính để bàn

Dell Vostro 3670 MTI79016

15,990,000 
6,100,000 
-9%
5,500,000  5,000,000 
8,200,000 
-17%

KEY BẢN QUYỀN

Microsoft Windows 7 Home

300,000  250,000 
-20%

KEY BẢN QUYỀN

Microsoft Windows 7 Ultimate

350,000  280,000 
-17%
300,000  250,000 
-30%

KEY BẢN QUYỀN

Microsoft Window 10 Pro OEM

500,000  350,000 
-30%
500,000  350,000 
-30%
500,000  350,000 
-30%
500,000  350,000 
2,600,000 

Bộ phát Wifi

Wifi Ruijie RG-AP730-L

6,045,000 
-7%
7,000,000  6,500,000 
-14%
5,000,000  4,299,000 
-3%
595,000  580,000 
-17%
300,000  250,000 
550,000