Windows phát hành tiện ích Windows Package Manager

Microsoft đã công bố bản xem trước của tiện ích Windows Package Manager. Đây là một tiện ích được thiết kế để giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Về cơ bản, nó là một bộ công cụ phần mềm giúp bạn tự động hóa quá trình tải phần mềm trên máy của bạn. Bạn chỉ định những ứng dụng nào bạn muốn cài đặt và nó thực hiện công việc tìm phiên bản mới nhất (hoặc chính xác là ứng dụng bạn đã chỉ định) và cài đặt nó trên máy của bạn. Mọi nhà phát triển đều muốn có một trình quản lý gói gốc trong Windows. Ngày đó cuối cùng cũng đến. Bạn sẽ có thể winget install theo cách của riêng bạn. Một trong những phần tốt nhất là nó là nguồn mở. 

Execute winget in Windows Terminal

Khi nào tôi có thể thử nó?

Ngay hôm nay, bản xem trước Trình quản lý gói Windows đã được tạo thành nguồn mở. Bạn có thể sao chép, xây dựng, chạy và kiểm tra mã từ kho lưu trữ GitHub (https://github.com/microsoft/winget-cli) và click vào nút ‘Clone or Download‘>’Download Zip‘.

Những chức năng được bao gồm?

Bạn có thể install  bất kỳ ứng dụng nào có bảng kê khai hợp lệ (ngay cả ứng dụng cục bộ -- manifest). Dòng lệnh máy khách wing winget.exe, đã được cấu hình sẵn để trỏ đến kho lưu trữ cộng đồng của Microsoft. Điều đó có nghĩa là bạn có thể cài đặt bất kỳ gói nào với một bảng kê khai đã được xuất bản.

“Bạn đã bao giờ phải cài đặt lại hoàn toàn tất cả các ứng dụng và công cụ trên PC chưa? Mất bao lâu? Làm thế nào bạn nhớ nơi để tìm, tải xuống và cài đặt tất cả các trình soạn thảo & IDE, ngôn ngữ và thời gian chạy, công cụ kiểm soát nguồn, v.v.?   Việc đó chắc hẳn sẽ tốn rất nhiều thời gian và đó là lý do tại sao chúng tôi tạo Windows Package Manager. Giờ đây, bạn có thể cài đặt tất cả các ứng dụng và công cụ yêu thích của mình chỉ bằng cách nhập winget install <foo> vào dòng lệnh của bạn. Hoặc tốt hơn nữa, bạn có thể tạo một tệp tập lệnh cài đặt TẤT CẢ các công cụ của mình trong khi bạn ngồi lại thưởng thức một tách cà phê kiếm được nhiều tiền!”

Bạn có thể search các gói có sẵn và hiển thị thông tin bằng lệnh show . Ngoài ra còn có các lệnh để giúp tạo và xác thực tệp kê khai (hashvalidate). Khi kho lưu trữ của bên thứ ba đầu tiên được xuất bản, bạn cũng có thể thêm kho lưu trữ đó dưới dạng source . Chúng tôi cung cấp tài liệu tại https://docs.microsoft.com/windows/package-manager và cả kho lưu trữ GitHub.

Executing the winget install vscode command in Windows Terminal

Làm sao để tôi có được nó?

Chúng tôi đã cung cấp ba cách khác nhau để bạn có được Trình quản lý gói Windows. Nếu bạn là Người dùng nội bộ Windows, bạn có thể đã có nó. Đầu tiên, bạn có thể đi đến kho lưu trữ GitHub mã nguồn mở cho máy khách. Thứ hai, bạn có thể tham gia bất kỳ cộng đồng Windows Insider nào. Thứ ba, bạn có thể tham gia chương trình Người quản lý gói nội bộ Windows bằng cách cung cấp Tài khoản Microsoft (MSA) của bạn cho Chương trình nội bộ của Trình quản lý gói Windows và yêu cầu được đưa vào bản xem trước. Một trong các chương trình Người dùng nội bộ sẽ đảm bảo bạn tự động nhận được các bản cập nhật khi chúng tôi chuyển từ xem trước sang tính khả dụng chung. Sau khi bạn đã tham gia chương trình Người dùng nội bộ, hãy đến Microsoft Store và tải Trình cài đặt ứng dụng. Trình quản lý gói Windows sẽ khả dụng sau khi bạn nhận được bản cập nhật.

The App Installer in the Microsoft Store

Những phiên bản Windows nào sẽ được hỗ trợ?

Windows Package Manager sẽ hỗ trợ mọi phiên bản Windows 10 kể từ bản cập nhật Fall Creators Update (1709). Windows Package Manager sẽ được gửi cùng với Desktop App Installer để khi chúng tôi phát hành phiên bản 1.0. Nếu bạn đang xây dựng phần mềm để chạy trên Windows 10, bạn sẽ có một cách đơn giản để khách hàng cài đặt phần mềm của bạn trên hàng tỷ máy.

Chúng tôi có một danh sách dài các tính năng mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích. Hãy xem danh sách các vấn đề chúng tôi đã tạo trên GitHub. Hãy chắc chắn nói với chúng tôi bất kỳ vấn đề nào mà bạn nhận thấy. Nếu bạn không thấy vấn đề gì và bạn muốn chúng tôi xem xét nó, hãy tự tạo ra những vấn đề của riêng mình!

Bài viết liên quan